Polityka Przetwarzanie Danych Osobowych na stronie banas24.pl

Przetwarzanie Danych Osobowych Polityka Prywatności, Cookies
Dla naszej firmy bardzo ważnym jest aby użytkownicy naszego serwisu wiedzieli, że bardzo odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami a ochrona danych osobowych ponieważ prywatność osób odwiedzających nasz serwis internetowy jest szczególnym priorytetem.
Właścicielem serwisu banas24.pl jest firma Nieruchomości Leszek Banaś z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Starorynkowej 6/8, NIP 876-010-12-02.

Na stronach naszego serwisu nie ma treści niezgodnych z prawem polski i międzynarodowym, niemoralnych, dyskryminujących rasowo czy nieetycznych.
Pliki cookies wykorzystujemy do dopasowywania naszych treści do oczekiwań użytkowników, łatwiejszego logowania się i gromadzenia statystyk.
Wszystkie treści, dokumenty i zdjęcia zamieszczone w naszym serwisie objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie.

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem państwa danych osobowych jest Leszek Banaś prowadzący firmę Nieruchomości Leszek Banaś Grudziądz ulica Starorynkowa 6/8 tel 601-637-737 e-mail: leszek@banas24.pl

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Danych osobowych nie udostępniamy do państwa trzeciego ani nie profilujemy.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wglądu do nich żądać ich poprawiania lub usunięcia.
W przypadku naruszenia przepisów Rodo można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Przejdź do kontaktu